Conducerea unitatii

Director: Muresan Camelia Simona

Director adjunct: Szekely Emese

COSILIUL DE ADMINISTRATIE:

1. Prof. Mureșan Simona Camelia - director

2. Prof. Szekely Emese – director adjunct

3. Prof. Pop Florica – prof. psihopedagogie specială

4. Prof. Lăpușan Kinga – prof. psihopedagogie specială

5. Beşa Carmen Simona, reprezentant preşedinte CJBN

6. Cârlig Cristian Costel, consilier județean

7. Pop George, consilier judeţean

8. Palatkaș Vilma, reprezentant Comitetul de Părinţi

9. Ștefănuț Viorel, reprezentant Comitetul de Părinţi

Secretar CA: Prof. Beugean Delia

Observator: Irimia Elena – lider sindicat